Vertrouw op
het origineel.

Het professionele sensorsysteem van HUM-ID voor dak, wand en vloer. Omdat het werkt.

Bestel planner map

Aanbestedingsteksten voor geïntegreerde dakbesturing

Het bestand met de extensie .d81 is een door GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen) gestandaardiseerd bestandsformaat voor de gegevensuitwisseling van hoeveelhedenlijsten.

Aanbestedingsteksten WD 1

Aanbestedingsteksten KD 1

Hum-ID combineert de voordelen van de meest gebruikelijke vorm van lekonderzoek - de klassieke dakinspectie - met de voordelen van elektronisch ondersteunde inspectie. Naast de betrouwbaarheid van het systeem speelt ook de gunstige prijs een rol voor planners en eigenaars van gebouwen.

Hum-ID is een innovatief systeem voor de geïntegreerde lekkagecontrole van platte daken. Dit betekent dat een plat dak dat tijdens nieuwbouw of renovatie met Hum-ID wordt uitgerust, na voltooiing van de bouwfase op elk moment en tot op de centimeter nauwkeurig op mogelijke lekken kan worden gecontroleerd. Dit betekent dat in een vroeg stadium tegenmaatregelen kunnen worden genomen en de onderhoudskosten tot een minimum kunnen worden beperkt.

Voordelen ten opzichte van latere lekdetectiemethoden

Tot dusver is de inspectie van daken in de overgrote meerderheid van de gevallen pas achteraf uitgevoerd: Lekdetectiesystemen worden gebruikt wanneer het al te laat is, d.w.z. wanneer een dak al merkbare schade vertoont. Geen van de bestaande systemen op de markt is er echt in geslaagd zich een plaats te veroveren: Lekdetectie is vaak onnauwkeurig, uiterst duur en houdt zelfs een risico in voor de structuur zelf, aangezien de meeste systemen niet niet-destructief zijn.

Hum-ID kiest hier voor een nieuwe aanpak met zijn geïntegreerde dakinspectie. In plaats van alleen achteraf op specifieke punten op lekken te controleren, is het mogelijk het gehele platte dak op elk gewenst moment te controleren.

Voordelen ten opzichte van permanent bekabelde besturingssystemen

Bij bedrade dakbedieningssystemen worden de daken voorzien van elektrisch geleidend materiaal, contactdozen en contactplaten moeten extra in de dakvlakken worden geïntegreerd. Zodra gelijkspanning op het materiaal wordt gezet, is het mogelijk vochtplekken te lokaliseren. Afgezien van methodologische tekortkomingen spreekt één aspect in het bijzonder tegen de bekabelde systemen: De prijs.

De hoge aanschaf- en exploitatiekosten zijn voor de meeste gebouweigenaren dan ook niet lonend. Systematische dakcontrole werd lange tijd beschouwd als een dure luxe in de industrie. Maar de tijden zijn veranderd.

Hum-ID is het meest innovatieve en kosteneffectieve systeem.

Naast de vele praktische voordelen is het draadloze systeem vooral overtuigend door zijn kosteneffectiviteit.

 

Supermarkt gesloten?

Hopelijk alleen op zondag. Voorkom retail mislukkingen met Hum-ID.

 

Voor hoge eisen

Exclusieve luxe flats, edele stadslofts, elite wooneenheden:
Dure bouwprojecten hebben betrouwbare bescherming nodig.

 

Maakt veiligheid zichtbaar

Met Hum-ID vermijdt u alle gevolgen van een lek: het dak blijft stabiel en kan bij schade selectief worden gerepareerd.